کلید و پریز

کلید یک پل

کلید دو پل

کلید تبدیل

شاسی زنگ

پریز برق محافظ دار

تک سوکت تلفن (دو خط)

فیش آنتن

پریز برق ساده محافظ دار با پایه سرامیکی

پریز ارت محافظ دار با پایه سرامیکی

پریز ارت محافظ دار

پریز ارت محافظ دار USP

سوکت تلفن دو قلو (4خط)

سوکت شبکه cat6

فیش آنتن مرکزی

فیش آنتن SAT

فیش بلندگو

زنگ ملودی

زنگ دینگ دانگ

زنگ اخبار (بیزر)

کلید کولر (جدید)

کلید سه پل

شاسی راه پله

کلید کراس (صلیبی)

دیمر لامپ (800W) جدید

دیمر فن (800W) جدید

پریز ارت دربدار